Previous Next

G9-PAR / G9-PNP

SPLOŠNO
Električna omara za upravljanje in avtomatsko kontrolo G9-PAR, ki je predmet tega opisa, je načrtovana za komplementarno avtomatsko upravljanje dveh ali več agregatov; avtomatizacija zagotavlja zagon agregatov, paralelno delovanje in napajanje z električno energijo ob prekinitvi omrežnega napajanja.


DELOVANJE
V trenutku prekinitve napajanja iz omrežja, omarica sproži zagon vseh agregatov, ki so v pripravljenosti; prvi, ki doseže nominalne vrednosti normalnega delovanja postane pilotni in omogoča sinhrono in posledično vzporedno delovanje vseh ostalih. Ko vsi agregati paralelno obratujejo, omarica sproži preklop (ki se dobavlja po želji). Možna je nastavitev naprave, ki sproži preklop OMREŽJE > AGREGAT, ko en sam agregat dosega potrebno napetost (za brezprekinitveno napajanje, kadar ni možno čakanje na sinhronizacijo sistema), ali pa poljubno število paralelno vezanih agregatov oziroma, ko celoten sistem paralelno obratuje. Možno je ohranjanje paralelnega obratovanja vseh agregatov neodvisno od zahtevane obremenitve (priporočljivo za spremenljive obremenitve frekvence, oziroma prilagajanje števila delujočih agregatov zahtevani obremenitvi (enakomerna obremenitev brez nihanja toka). V drugem primeru, ko se poljubno število agregatov ustavi zaradi preobremenitve, pride nemudoma do ponovnega zagona, ko le-ta preseže nastavljive mejne vrednosti obremenitve. Poleg tega je možno nadomestiti agregat pod obremenitvijo z drugim, ki je v pripravljenosti, ne da bi pri tem prišlo do sprememb pri napajanju z energijo. V vsakem primeru se obremenitev porazdeli med agregate v paralelnem obratovanju na enakomeren način in sorazmerno z napetostjo vsakega posameznega agregata, in to vse do trenutka, ko napetost znova doseže vrednosti, kakršne so nastavljene na releju minimalne omrežne napetosti. Takrat se sproži nastavljivi časovni zamik ponovne vzpostavitve omrežnega napajanja, po preteku katerega pride do obratnega preklopa (agregat > omrežje). Odklop od BUS paralelno obratujočih agregatov nastopi, ko preteče nastavljivi čas ohlajanja. Med delovanjem so agregati ustrezno zaščiteni, pri čemer so posamezne zaščite aktivirane tudi ob nedelujočem motorju. Glede na zahtevane opcije, je mogoče posamezen agregat priključiti na omarico, ki krmili poljubno število paralelno vezanih agregatov, ga vezati paralelno z omrežjem ali s poljubnim številom agregatov, paralelno vezanih na eno ali več komercialnih omrežij, pri čemer imajo isti kontrolni sistem.

Zgoraj navedene in druge funkcije lahko neposredno izvaja upravljavec naprave, glede na vrsto naprave in potrebe.


TEHNIČKI PODATKI - download PDF

 • nys.png
 • cplemo.png
 • iveco.png
 • perkins.png
 • toro.png
 • lombardi.png
 • man.png
 • mtu.png
 • cgm.png
 • deutz.png
 • lambo.png
 • penta.png
 • diesel.png
 • john.png
 • c.png
 • gtm.png
 • tri.png
 • cab.png


Leta 1990 smo ustanovili UNINVEST
d.o.o. KOPER, da bi zadostili potrebam
organizacij v trenutkih, ko so odzivni
časi zelo kratki in je hitra intervencija
nujnost.

Uninvest d.o.o.
Kampolin 40
Lucija 6320 Portorož

Lokacija Google maps

Copyright Uninvest d.o.o. © 2018. Vse pravice pridržane. Avtor strani. O piškotkih na spletni strani